ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റിനേക്കാൾ മികച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ‘ഫെലുഡ’ യെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റാപിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റിനേക്കാള്‍ മികച്ചതും കൃത്യതയും വേഗത്തില്‍ ഫലം