അരവിന്ദ് സാവന്തിന്റെ രാജി സ്വീകരിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പ് ജാവദേക്കറിന് നൽകും

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക ശിവസേനാംഗം അരവിന്ദ് സാവന്തിന്റെ രാജി സ്വീകരിച്ചതായി രാഷ്ട്രപതി