പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് അംഗീകാരം: സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ച ചേരും

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വ്യാഴാഴ്ച പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളനം

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് അധികാരമില്ല: പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം തള്ളി ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ