എകെഎസ്‌ടിയു — ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവുത്സവം; ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ അരവിന്ദും ഷിബിനും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

എകെഎസ്‌ടിയു — ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവുത്സവം സംസ്ഥാനതല മത്സരം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തില്‍

എകെഎസ്‌ടിയു-ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവുത്സവം; പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മിക്കും ഗായത്രിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം

എകെഎസ്‌ടി‌യു-ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവുത്സവം വിജ്ഞാന പരീക്ഷയിൽ എൽപി വിഭാഗത്തിൽ ഇടുക്കി അട്ടാർ സെന്റ്തോമസ്