ചൈനീസ് സേന അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം ഇന്ത്യയും തുടരും; ഒരിഞ്ച് പോലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് കരസേന മേധാവി

ഇന്ത്യ‑ചൈന അതിര്‍ത്തിയിൽ ഒരിഞ്ച് പോലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് കരസേന മേധാവി ജനറൽ എംഎം നരവനെ.

ജെയിംസ് ബോണ്ടും പെണ്ണും തോക്കും: സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാമറസ് ലോകമല്ല രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമെന്ന് നിയുക്ത കരസേന മേധാവി

പൂനെ: സിനിമയില്‍ കാണുന്നത് പോലെ ‘ഗ്ലാമറസ്’ അല്ല രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളെന്ന് നിയുക്ത കരസേന