യുവാവിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റിൽ

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കാെല്ലം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള