ഡല്‍ഹിയില്‍ അരങ്ങേറിയത് ഗുജറാത്ത് മാതൃകയുടെ ദേശീയ പതിപ്പ്

നാല്പത്തിരണ്ട് മനുഷ്യജീവനുകളെങ്കിലും കുരുതികഴിക്കപ്പെട്ട, നൂറുകണക്കിനു നിരപരാധികളെ മാരകമായി പരിക്കേല്പിച്ച, കോടാനുകോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക്