ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്നാമത്തെ എംഎല്‍എയ്ക്കും കോവിഡ് 19, ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എഎപിയുടെ അതിഷിയ്ക്ക്

എഎപി എംഎല്‍എ അതിഷിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദക്ഷിണ ഡല്‍ഹിയിലെ കല്‍ക്കാജി മണ്ഡലത്തില്‍