പണമെടുക്കാന്‍ പാമ്പും! എടിഎമ്മില്‍ പോകുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയും ചില അപകടങ്ങള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്- വീഡിയോ

തിരക്കിട്ട് പണമെടുക്കാന്‍ എടിഎമ്മില്‍ എത്തിയപ്പോളാണ് അതിലും തിരക്ക് പിടിച്ച മറ്റൊരാള്‍ എടിഎമ്മിലുള്ളത് നാട്ടുകാര്‍