മികച്ച സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് പുരസ്കാരം രണ്ടാംവര്‍ഷവും കേരളത്തിന്

സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് പുരസ്കാരം തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാംവര്‍ഷവും കേരളത്തിന്.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച യാത്രക്കാരനെ പൊലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച സംഭവം: യൂബർ ഡ്രൈവർക്ക് അവാർഡുമായി ബിജെപി

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച യാത്രക്കാരനെ പൊലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച യൂബർ ഡ്രൈവർക്ക് അവാർഡുമായി ബിജെപി.