അയോധ്യയിൽ ആർഎസ്എസിനെ വളർത്തിയത് കോൺഗ്രസ്: മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ

ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു ഭാർഗവരാമന്റെ അയോധ്യയെന്നും ആർഎസ്എസിന് അയോധ്യയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നതിന് കളമൊരുക്കിയത് ഇന്ത്യൻ