ആസാദി മുദ്രാവാക്യം രാജ്യദ്രോഹം എന്ന് വിധിച്ച യോഗിയ്ക്ക് കിട്ടിയത് മുട്ടൻ പണി

പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യമെമ്പാടും മുഴങ്ങി കേട്ട ആസാദി മുദ്രാവാക്യം രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ

ആസാദി ​മുദ്രാവാക്യത്തിനൊപ്പം പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിൽ ചുവടുവച്ച് വയോധികൻ…വീഡിയോ കാണാം!

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരുന്ന മുദ്രാവാക്യമായി മാറുകയാണ് ആസാദി വിളികൾ.