എന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കണം; അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല; പ്രതികരിച്ച് ബേബി നയൻതാര

മലയാളത്തിലൂടെ വന്ന് തെന്നിന്ത്യയുടെ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ പട്ടം നേടിയെടുത്ത നായികയാണ് നയൻതാര. എന്നാൽ