ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്. വഴിപാടായി വിശ്വാസികള്‍ വാങ്ങുന്ന സ്വര്‍ണ ലോക്കറ്റുകളുടെ പണം