പിഎംസി; പ്രതികളെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി, ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

പിഎംസി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്ഡിഐഎൽ)