ഉടനടി ഡിജിറ്റലായി പെഴ്‌സണല്‍ ലോണ്‍ തരുന്ന നവി ലെന്‍ഡിംഗ് ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഉടനടി ഡിജിറ്റലായി വായ്പ നല്‍കുന്ന നവി ലെന്‍ഡിംഗ് ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍

എസ്‌ ബി ഐ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്!; ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചേക്കാം, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

ഫെബ്രുവരി 28നുമുമ്പ് കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രമുഖ