ഭാരത് ബന്ദ് ഇന്ന്

കാര്‍ഷിക കരിനിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ 40 കര്‍ഷക സംഘടനകളടങ്ങുന്ന

സെപ്റ്റംബര്‍ 27ലെ ഭാരത് ബന്ദ് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തില്‍പുതിയ അധ്യായം കുറിയ്ക്കും

2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 27 ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങളിലൊന്നാകും. നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ നേതൃതത്തിലുള്ള ബിജെപി