പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചതിന് നാല് പെൺകുട്ടികളെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു

ചെന്നൈ: പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിയിൽ മദ്യപിച്ചതിന് നാല് പെൺകുട്ടികളെ കോളേജിൽ