അ​ത്യ​പൂ​ര്‍​വ ആ​കാ​ശ​വി​സ്​​മ​യത്തിന് സാക്ഷിയാകാന്‍ ആയിരങ്ങൾ

​ലോ​കം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യ​പൂ​ര്‍​വ ആ​കാ​ശ​വി​സ്​​മ​യത്തിന് സാക്ഷിയാകാന്‍ ആയിരങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നു . ഒ​ന്ന​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു​