പാക് അധീന കശ്മീരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇമ്രാന്‍ഖാന്റെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് ജയം

പാക് അധീന കശ്മീരിലെ റീജിയണല്‍ അസംബ്ലിയില്‍ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇമ്രാന്‍ഖാന്റെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് ജയം.