ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അംബാസഡര്‍മാരായി കുട്ടികള്‍,ജാഗ്രത കരുതലോടെ വീണ്ടെടുക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജില്ലകൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന്