പൊതുമേഖലയ്ക്കും അവഗണന, ബാങ്കിങ്-ഇൻഷുറൻസ് മേഖലകളിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയ്ക്കും ബജറ്റിൽ അവഗണന.

കേന്ദ്രബജറ്റ് സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തെ മറച്ചുവെയ്ക്കുന്ന വെറും വാചകക്കസർത്ത്: ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തെ മറച്ചുവെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കസർത്തു മാത്രമാണ് കേന്ദ്രബജറ്റെന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഈ ബജറ്റിന്റെ

ബജറ്റ് പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കെതിരെയും കോർപ്പറേറ്റുകള്‍ക്ക് അനുകൂലവും: ഡി രാജ

കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂലവും പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കെതിരെയും കർഷക വിരുദ്ധവുമാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റെന്ന്

കേന്ദ്രബജറ്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത്: എഐവൈഎഫ്

കേന്ദ്രബജറ്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതും നിരാശാജനകവും കേരളത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവും ആണെന്ന് എഐവൈഎഫ്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ തീർത്തും അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ തീർത്തും അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.