പൊതുബജറ്റില്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ വേണം: കേന്ദ്രത്തോട് സംയുക്തട്രേഡ് യൂണിയന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: വരുന്ന പൊതുബജറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണമെന്ന് സംയുക്തട്രേഡ്