ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് രണ്ട് പൂജാരിമാരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബുലന്ദ് ഷഹറില്‍ ‍ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് രണ്ട് പൂജാരിമാരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.