ബംഗാള്‍ സംഘര്‍ഷം; സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കല്‍ക്കട്ട ഹൈക്കോടതി

പശ്ചിമബംഗാള്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കല്‍ക്കട്ട ഹൈക്കോടതി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. എല്ലാ കേസുകളും സിബിഐക്ക്