പാരച്യൂട്ട് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ആയുര്‍വേദിക് ഹെയര്‍ ഓയിലിന്റെ ഗിഫ്റ്റ്ഓഫ്‌ബ്ലെസിംഗ്‌സ് കാമ്പയിനില്‍ പങ്കെടുത്ത് ന്യൂജെന്‍ താരങ്ങള്‍

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാരച്യൂട്ട് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ആയുര്‍വേദിക് ഹെയര്‍ ഓയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച #ഗിഫ്റ്റ്ഓഫ്‌ബ്ലെസിംഗ്‌സ് കാമ്പയിന് സമാപനം

എഐടിയുസി സമ്മേളനം; പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് രക്തനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി

ആലപ്പുഴ: എഐടിയുസി ശതാബ്ദി ദേശിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് രക്തനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി.