തമിഴ് പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ ജാതിവാലുള്ള പേരുകളുണ്ടാവില്ലെന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിന്‍

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ പേരിനൊപ്പമുള്ള ജാതിവാല്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ച് സംസ്ഥാന