സിബിഎസ്‌ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വാര്‍ത്തക്കുപിന്നില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: സിബിഎസ്‌ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നത് വ്യാജവാര്‍ത്ത. സെന്‍ട്രല്‍

സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം: തിരുവനന്തപുരം മേഖല രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത്

തിരുവനന്തപുരം: സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്‌ളാസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ 97.32 ശതമാനം വിജയത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം