സിസേറിയന്‍ കഴിഞ്ഞ് യുവതിയുടെ വയറ്റില്‍ തുണിവച്ച്‌ തുന്നിക്കെട്ടി ഡോക്ടര്‍മാര്‍, യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍

സിസേറിയന്‍ കഴിഞ്ഞ് യുവതിയുടെ വയറ്റില്‍ തുണിവച്ച്‌ തുന്നിക്കെട്ടി ഡോക്ടര്‍മാര്‍. യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ