കുഴല്‍ക്കിണർ മരണങ്ങൾ: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസയച്ചു

കുട്ടികള്‍ കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണുമരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് സമര്‍പ്പിച്ച പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി

വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വസിക്കാം, മോട്ടോര്‍ വാഹന പിഴത്തുക കുറച്ച കേരളത്തിന്റെ നടപടിയിൽ മുട്ടുമടക്കി കേന്ദ്രം

മോട്ടോര്‍ വാഹന പിഴത്തുക കുറച്ച കേരളത്തിന്റെ നടപടി ശരി വെച്ച് കേന്ദ്രം. കേന്ദ്ര