ചെല്ലാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രം; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 73 ശതമാനം

കടല്‍ക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെ കൊച്ചി ചെല്ലാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്

ചെല്ലാനം ഗ്രാമത്തെ ‘കുഫോസ്’ ദത്തെടുക്കും; പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം

പ്രകൃതി ക്ഷോഭം മൂലം അടിക്കടി ദുരിതത്തിലാകുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനം തീരദേശ ഗ്രാമത്തെ