അച്ഛനൊപ്പമുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞു താരങ്ങളെ മനസിലായോ- പഴയകാല ചിത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്‍

പലപ്പോഴും താരങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു നാളിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കു വെക്കുന്നത് വളരെയേറെ