‘നിഹാവ് ചോംഗോ’: തെല്ലും ആശങ്കയില്ലാതെ ചൈനയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി ഡോണ കുര്യാക്കോസ്

നിഹാവ് ചോംഗോ (ചൈനയിലേക്ക് സ്വാഗതം) ചൈനക്കാരുടെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഈ വാക്കുകള്‍ കാതില്‍ മുഴങ്ങന്നുവെന്നും