ചെെനീസ് ആപ്പുകളുടെ നിരോധനം വൻ തിരിച്ചടിയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമി വക്താക്കൾ

ചൈനീസ് ആപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ ചൈനക്കെതിരെ നടത്തിയ വൻ തിരിച്ചടിയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ