ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച ചെെനീസ് ആപ്പുകള്‍ ഫോണില്‍ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഇല്ലെങ്കിലെന്ത് സംഭവിക്കും

ടിക് ടോക് ഉള്‍പ്പെടെയുളള 59 ചെെനീസ് ആപ്പുകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ