സ്‌റ്റേറ്റ്‌ അനിമല്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭാഗമായി സ്‌റ്റേറ്റ്‌ അനിമല്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാന്‍ വെറ്ററിനറി ആംബുലന്‍സ്‌; മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

ആര്‍കെവിവൈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് വാങ്ങിയ മൊബൈല്‍ വെറ്ററിനറി യൂണിറ്റുകളുടെ ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ്

മില്‍മ ഉടന്‍ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കും: ‘മില്‍മ ഓണ്‍ വീല്‍സ്’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി

ഗുണമേന്മ ഏറിയ പാലും പാല്‍ ഉല്പന്നങ്ങളും കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും യാത്രക്കാര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി

ബാലവേദിയിലൂടെ പൊതുജീവിതം ആരംഭിച്ച ജെ ചിഞ്ചുറാണിക്കും ഇത്‌ ചരിത്ര നിയോഗം

ഗൗരിഅമ്മയ്ക്ക്‌ ശേഷം സിപിഐയില്‍ നിന്ന് മന്ത്രിസഭയിലേക്കെത്തുന്ന വനിതയാണ് ജെ. ചിഞ്ചുറാണി. ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തില്‍