കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കസ് കമ്പനികൾ: സർക്കാർ സഹായവും പിന്തുണയും അത്യാവശ്യമെന്ന് അപ്പോൾക്ക് സംഘടന

ലോകം ഇന്ന് കൊറോണ മഹാവ്യാധിയാൽ ആശങ്കയിലും പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മാരകവ്യാധി

കാണികളുടെ ചിരിയിൽ തുളസീദാസിന്റെ സർക്കസ് ജീവിതം അറുപതാംവർഷത്തിൽ

കോഴിക്കോട്: പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് തുളസീദാസ് ചൗധരിയെന്ന കൊച്ചുകലാകാരൻ സർക്കസിന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ