ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു: ഭക്ഷ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: ഏറെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളേക്കാള്‍ പിടിച്ചു

ഇ പോസ് മെഷീന്‍ വരുന്നതോടെ അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യം ലഭ്യമാകും: മുഖ്യമന്ത്രി

കണ്ണൂര്‍: ഇ പോസ് സംവിധാനം നിലവില്‍ വരുന്നതോടെ ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണരംഗത്തെ പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നും അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്

റേഷന്‍ മുന്‍ഗണനാപട്ടികയില്‍ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുപോകണം; അല്ലാത്തവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം: തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി മുന്‍ഗണനാപട്ടികയില്‍ കടന്നുകൂടിയവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍.