വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്ത് മന്ത്രിമാര്‍; ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും

കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചില്‍ പങ്കാളികളായി സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും. മന്ത്രിമാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം

‘ഇത് ഷോ ഓഫ് അല്ല, നല്ല നാളെക്കായി ഒരുമിച്ച് പോരാടാം’; ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് പണം നൽകി ഗോപി സുന്ദർ

കോവിഡ് വാക്‌സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് പണം നല്‍കി സംഗീത സംവിധായകൻ ഗോപി