ലോക് ഡൗൺ ലംഘിച്ച് ബാർബർ ഷോപ്പ് തുറന്നു ; ബാർബർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, നിരവധി പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ചെന്നൈയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് കോവിഡ്