ഗുജറാത്തിലെ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ആര്‍ത്തവ പരിശോധന; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ

ഗുജറാത്തിലെ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിർബന്ധിത ആര്‍ത്തവ പരിശോധന നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത

കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ആർത്തവ പരിശോധന; 68 വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ചു

കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആർത്തവ പരിശോധന. 68 വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ച് പരിശോധിച്ചു.