മികവു തെളിയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പൊതു ആരോഗ്യസംവിധാനം

യുദ്ധമുഖത്താണ് സൈന്യത്തിന്റെ കഴിവ് മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്ക് വീമ്പുപറച്ചിലിന്റെ വിലമാത്രമേയുള്ളു. കേരളം ഇക്കഴിഞ്ഞ

മഹാകവി അക്കിത്തവും വിമതസ്വരങ്ങളും

“ഞാന്‍ ഉപനിഷത്തുകള്‍ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്റെ ജീവിതം അര്‍ത്ഥശൂന്യമായിപോകുമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യതത്വശാസ്ത്രം വെറും സ്കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ

കത്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ രക്തം വേറിട്ടു കരുതേണമോ!

സംഗീതസാര്‍വഭൗമനും ഭരണതന്ത്രജ്ഞനും പ്ര­­­­ജാവത്സലനുമായിരുന്ന സ്വാതിതിരുനാള്‍ മ­ഹാരാജാവ് സ്ഥാപിച്ച അനന്തപുരിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഒരു