നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ ജോലിക്കെത്തി; സർവീസ് നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ച കണ്ടക്ടർമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ച 12 കണ്ടക്ടർമാരെ കെഎസ്ആർടിസി സസ്പെൻറ് ചെയ്തു. നിരീക്ഷണത്തിൽ