205 രൂപയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് 92 രൂപ; 13 ഇനം സാധനങ്ങള്‍ സബ്സിഡിയില്‍, കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ ഓണവിപണി തുടങ്ങി

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൺസ്യൂമർഫെഡ് മുഖേന നടത്തുന്ന ഓണം സഹകരണ വിപണി പ്രവർത്തനം