ലളിതകലാ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം നേടിയ കാര്‍ട്ടൂണിനെതിരായ ഹര്‍ജി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടില്ല

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം നേടിയ വിവാദ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍