മഹാമാരിക്കാലത്തും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ദുരിതം നല്‍കുന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ; പാചകവാതക വില വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു

സാധാരണക്കാരന്‍റെ ജീവിതചര്യക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിച്ച് രാജ്യത്ത്‌ പാചകവാതക വില വീണ്ടും കൂട്ടി. ഗാർഹിക