ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സത്വര നടപടിയുമായി സർക്കാർ

രാജ്യമാകെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കുറവും വിതരണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാന്‍ സത്വര

അമിത വിലയും പൂഴ്‌ത്തിവെയ്പ്പും ഉണ്ടോ? അറിയിക്കാം ഈ നമ്പറുകളിൽ

നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ അവശ്യസാധനങ്ങൾ വില കൂട്ടി വിൽക്കുകയും പൂഴ്‌ത്തിവെയ്പ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന

“… സുഖിനോ ഭവന്തു”

ഭാരതദർശനത്തിൽ ആരാധനോന്മുഖമായ ജീവിതചര്യയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ്