ഒറ്റപ്പാലം; കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്‍ററിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമം: യുവതി സണ്‍ഷെയ്ഡില്‍ കുടുങ്ങി

കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവതി കുടുങ്ങി. ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോവിഡ്