പനി, അലര്‍ജി തുടങ്ങിയ പാര്‍ശ്വ ഫലങ്ങളുണ്ടാകാം,രണ്ട് വാക്സിനുകളും സുരക്ഷിതം: ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍

കോവിഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അനുമതി നല്‍കിയ രണ്ട് വാക്‌സിനുകളും 110 ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണെന്ന്