കോവാക്സിന് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരമില്ല; ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്രത്തിനെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കോവാക്സിന് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിദേശ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന്

കോവാ‌ക്സിന്‍ പരീക്ഷണ വിവരങ്ങള്‍ കെെമാറിയില്ല; ഐസിഎംആറിന് സിഐസിയുടെ വിമർശനം

കോവാ‌ക്സിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കെെമാറാത്തതിന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിനെ